lunes, 3 de diciembre de 2018

T.3 A intervención

Tema 3 " A intervención humana no medio "
Actividades a realizar para logo realizar os proxectos sobre o tema: informáticos, tecnolóxicos, audiovisuais,...
-Resumo-esquema da unidade cos contidos máis relevantes.(no cuaderno do alumno)
-Proxecto cooperativo: Desenrolar un punto do tema e presentalo en equipo cooperativo aos demáis compañeiros en calquera formato dos que dixemos na aula.
ANTECEDENTES. Investigamos:

Obxectivos de Desenrolo Sostible. O 25 de setembro de 2015, 193 líderes mundiais compremetéronse con 17 Obxectivos Mundiais para acadar 3 cousas extraordinarias nos próximos 15 anos. "Erradicar a pobreza extrema. Combatir a desigualdade e a inxustiza":

viernes, 23 de noviembre de 2018

Mapa ríos proba escrita 6º (semana do 3 de decembro)


C.Sociais 6º de Ed.Primaria:
A proba escrita será o luns 3 de decembro para 6ºB e martes 4 para 6ºC.

Os contidos para esta proba de Sociais serán os seguintes:
-Ríos de España, afluentes e características das vertentes (haberá un mapa mudo para situar e identificar os ríos e afluentes).
-Climas  de España, características e situación dos climas ( temperaturas, precipitacións, vexetación,..).
Os contidos están nas páxs: 30, 31, 32, 33, e nos apuntes do caderno, neste blog, nas táboas e mapas feitos polos alumnos.

Tipo de proba:
-Mapa mudo físico de España e preguntas curtas.

Tarefas realizadas e por entregar ata o venres 30 de novembro
-Mapa cuberto da hidrografía (comezada o 16 de novembro).
-Táboa, esquema, apuntes dos ríos, afluentes e vertentes (comezada o 12 de novembro).
-Actividades nº 3 da páxina 32 e 37 (táboa climas e vexetación de España, comezo hoxe, 23 de novembro).
-Revisión de cadernos na semana do 26 ao 30 de novembro.


viernes, 16 de noviembre de 2018

Ríos de España.Tema 2 C.Sociais

Aqui tedes a táboa dos ríos que temos que estudar neste curso para a proba escrita e o mapa mudo que faredes na derradeira semana de novembro.

Os ríos que vamos a estudar atópanse nas páxinas 30 e 31 do libro de texto da área e son:
Vertente Cantábrica:
Bidasoa, Deba, Nervión, Pas, Saja, Navia, Nalón, Narcea
Vertente Atlántica:
Miño (afluente Sil), Douro (afluentes: Esla, Tormes, Pisuerga), Texo (afluentes: Jarama, Alagón),
Guadiana (afluentes: Zújar, Cigüela, Jabalón).
Guadalquivir (afluentes: Genil, Guadalimar).
Odiel e Tinto.
Vertente Mediterránea:
Ter, Llobregat, 
Ebro (afluentes: Aragón, Gállego, Segre, Cinca, Jalón,).
Turia, Xúcar, Segura, Guadalhorce.

Para practicar este xogo:

lunes, 12 de noviembre de 2018

Hidrografía de España: ríos e vertentes

Comezamos o estudo da hidrografía de España, ríos, encoros do tema 2 de C. Sociais para 6º curso.
Faremos un esquema, tipo táboa (de 4 filas e 5 columnas como comentei na aula) ou noutro formato ou ferramenta web, app igual que fixemos no relevo. Unha vez feita debemos imprimila e pegala no caderno da área.
Comezamos hoxe e debería estar rematada o venres 23 do mes en curso.

Aquí tedes o esquema feito con goconqr sobre estes contidos.Pincha nel abaixo no enlace.
Os ríos e vertentes de España.Apuntes

Mapa Mental creado con GoConqr por Tito Novoa

lunes, 5 de noviembre de 2018

Tema 2 A nutrición (6º)

Comezamos a mediados do mes de novembro o tema: A nutrición.
Tarefas a realizar na aula e no caderno ata o venres 30 de novembro.
-Guión da unidade.
-Recollida de apuntes do profesor no caderno (esquema).
-Esquema e debuxo do aparato dixestivo.
-Esquema e debuxo do aparato respiratorio.
-Revisión de tarefas e caderno na aula na derradeira semana de novembro.

No mes de decembro faremos en grupos cooperativos o estudo, elaboración e presentación coa aplicación BookCreator ou similar a aparato escollido da función de nutrición.

martes, 30 de octubre de 2018

Tarefas e probas a realizar próximamente

Estas son as tarefas que imos realizar na aula durante 4 ou 5 sesións dende a derradeira semana de outubro e a primeiras dúas de novembro (dende o 29 outubro ao 12 de novembro)
En C.Sociais
-Elaborar táboa do relevo de España no caderno, ou en Word , PPT, ou coa ferramenta GoConqr que xa expliquei e comentei hai  uns días na clase e voltarei a ensinar (debedes ter un pendrive na aula)
-Completar o mapa mudo de España, na clase ( a partires desta táboa do relevo).
(Xa publiquei a miña táboa para comprobar os datos q teñen q aparecer na vosa).
Xa suliñaremos no libro os datos ou contidos a estudar.(Ver páxs. 22 á 27 para elaborar a táboa ou os apuntes que tedes no caderno).
Revisión de tarefas os luns 12 de novembro.
A proba escrita será o luns 19 de novembro para 6ºB, sobre o relevo de España (táboa 1), e para 6ºA e 6º C (seguramente xoves 22 ou venres 23) está sen decidir, sería tamén nesa 3ª semana de novembro.

C. da Natureza
Dúas probas: concurso por equipos é individualmente tamén. Son probas avaliables) coa ferramenta ou app Socrative, o xoves 8 de novembro.
Revisión libretas na semana do 5 ao 9 de novembro.Resumo esquema T1, e táboa-esquema reinos dos seres vivos.
Proba escrita o venres 9 de novembro.